logo-combined

LiBerty Expertisebureau B.V.
Directeur eigenaar: de heer Ing. H.M.C.P. Broeders re.

Postadres:
LiBerty Expertisebureau B.V.
Postbus 270
4940 AG Raamsdonksveer

Belangrijke nummers:
Tel.  Fax. Kamer van Koophandel: 18076080
IBAN code: NL58 RABO 0115666273
BTW nummer: NL 8137.34.617.B.01

Email: broeders@libertyexperts.nl

Schade melden

Als u geconfronteerd wordt met een schade is het belangrijk de volgende stappen te volgen:

  • Stel de schadeveroorzaker en de hoofdaannemer schriftelijk aansprakelijk(*);
  • Meld de schade bij uw verzekeraar en vraag om schade expertise. Informeer meteen bij uw verzekeringsmaatschappij of dit vergoed wordt binnen uw verzekering;
  • Stel een redelijke termijn voor de reactie. Deze termijn hangt af van de aard en omvang van de schade en de urgentie van de kwestie;
  • Leg alles schriftelijk vast, zorg dat u een dossier vormt;
  • Als er een expert benoemd is, communiceer dan via de expert met de veroorzakende partij;
  • Stelt u zich coöperatief en zo mogelijk flexibel op, dit komt de behandeling en voortgang van uw case ten goede;
  • Als het gaat om grotere schades en mogelijke kans op instorting licht dan ook de gemeentelijke instanties in.

(* in het geval van een grondwateronttrekking moet u de schade melden bij de  vergunninghouder. In dat geval moet er ook een kopie naar de provincie die de vergunning verstrekte).