logo-combined

LiBerty Expertisebureau B.V.
Directeur eigenaar: de heer Ing. H.M.C.P. Broeders re.

Postadres:
LiBerty Expertisebureau B.V.
Postbus 270
4940 AG Raamsdonksveer

Belangrijke nummers:
Tel.  Fax. Kamer van Koophandel: 18076080
IBAN code: NL58 RABO 0115666273
BTW nummer: NL 8137.34.617.B.01

Email: broeders@libertyexperts.nl

Registerexpert

De samenleving verandert in een razendsnel tempo en stelt steeds hogere eisen aan de dienstverlening van bedrijven. Ook van schade-experts en risicodeskundigen vraagt dit dat zij hun dienstverlening op een kwalitatief hoogwaardig niveau houden.

Het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) waarborgt dat de ingeschreven Register-Experts en Register Risicodeskundigen te allen tijde voldoen aan de hoge eisen die de hedendaagse markt van hen vraagt met betrekking tot vakmanschap, kennis, (communicatieve) vaardigheden, professionaliteit. Dit gebeurt door hoge eisen te stellen aan enerzijds de opleidingen en anderzijds door het instellen van permanente educatie. Op de site www.nivre.nl vindt u meer informatie.

De LiBerty expert heeft de opleiding als Register-Expert succesvol afgerond en conformeert zich aan de richtlijnen van het NIVRE. Op deze manier waarborgt LiBerty ook haar kwaliteit, deskundigheid, objectiviteit en onafhankelijkheid.