logo-combined

LiBerty Expertisebureau B.V.
Directeur eigenaar: de heer Ing. H.M.C.P. Broeders re.

Postadres:
LiBerty Expertisebureau B.V.
Postbus 270
4940 AG Raamsdonksveer

Belangrijke nummers:
Tel.  Fax. Kamer van Koophandel: 18076080
IBAN code: NL58 RABO 0115666273
BTW nummer: NL 8137.34.617.B.01

Email: broeders@libertyexperts.nl

De expert

Niet iedereen die met schade te maken krijgt, is bekend met de positie en taak van een expertisebureau en haar experts. Een expert is iemand die namens verzekeraars wordt benoemd als onafhankelijk deskundige. De expert kan ook worden ingeschakeld als adviseur door particulieren, bedrijven, instellingen, advocaten en rechtbanken.

De expert brengt de situatie in kaart en brengt zo nodig een bezoek aan de betrokken partijen en de schadelocatie(s). Aan de hand van zijn bevindingen, kennis en kunde brengt de expert een rapport van expertise uit aan zijn opdrachtgevers.

Uit de rapportage van de expert kan normaal gesproken worden opgemaakt:

  • Wat de schadeoorzaak is en in hoeverre er verband is tussen de werkzaamheden en de schade.
  • Welke partijen er betrokken zijn en wat de onderlinge verhoudingen zijn.
  • Of één of meer partijen verwijtbaar handelen of nalatigheid is aan te rekenen (nota bene: de expert geeft hierover geen oordeel).
  • Wat de omvang van de schade is.

Op basis van dit rapport vormt de opdrachtgever zich een oordeel. Als de opdrachtgever een verzekeraar is, dan toetst de verzekeraar of de schade onder de dekking valt binnen de gesloten polis.