logo-combined

LiBerty Expertisebureau B.V.
Directeur eigenaar: de heer Ing. H.M.C.P. Broeders re.

Postadres:
LiBerty Expertisebureau B.V.
Postbus 270
4940 AG Raamsdonksveer

Belangrijke nummers:
Tel.  Fax. Kamer van Koophandel: 18076080
IBAN code: NL58 RABO 0115666273
BTW nummer: NL 8137.34.617.B.01

Email: broeders@libertyexperts.nl

Wat is schade?

Het kenmerk van een schade is dat deze plotsklaps en onvoorzien ontstaat. In veel gevallen is daarbij sprake van een materiële beschadiging; dit wordt ook wel een fysieke aantasting genoemd. Door fysieke aantasting kan een stagnatie ontstaan die kan resulteren in een (bedrijfs-)schade.

Door deze onvoorziene omstandigheid ontstaat er mogelijk een vermindering van de vermogenspositie. De expert beoordeelt of daar sprake van is. Als dit zo is, dan stelt hij de omvang van dit financiële nadeel/de omvang van de schade vast. Zo nodig laat hij zich daarbij adviseren door een financieel specialist (MBA).