logo-combined

LiBerty Expertisebureau B.V.
Directeur eigenaar: de heer Ing. H.M.C.P. Broeders re.

Postadres:
LiBerty Expertisebureau B.V.
Postbus 270
4940 AG Raamsdonksveer

Belangrijke nummers:
Tel.  Fax. Kamer van Koophandel: 18076080
IBAN code: NL58 RABO 0115666273
BTW nummer: NL 8137.34.617.B.01

Email: broeders@libertyexperts.nl

Dagwaarde, akkoordverklaring en schadebeperking

Dagwaarde

Bij alle aansprakelijkheidskwesties wordt de schadevaststelling bepaald op basis van dagwaarde van het schadeobject. Voor onderdelen waarvan de technische en/ of economische levensduur eindig is, wordt een afschrijving (in relatie tot die totale levensduur) toegepast.

Akkoordverklaring

Na de beoordeling van de situatie en alle relevante stukken, stelt de expert de omvang van de schade vast. De expert vraagt u dan hierop te reageren. Als u met de expert overeenstemming bereikt, ontvangt u een akkoordverklaring met het verzoek deze te ondertekenen.

Deze akkoordverklaring wordt meegestuurd met de eindverslaglegging. Uw handtekening onder de akkoordverklaring maakt in één oogopslag duidelijk dat er geen discussie is over de herstelkosten. De akkoordverklaring betekent op geen enkele wijze dat u verzekerd bent van uitbetaling van uw claim, er is nooit een bedrag opeisbaar. 

Schadebeperkingplicht

Bent u zich bewust van uw schadebeperkingplicht. Schade mag nooit onnodig in omvang toenemen, als het nodig is bent u verplicht actie te (laten) nemen.

In het geval van bedrijfsschade wordt aangenomen dat u op de hoogte bent van alle kosten. Daarom bent ú in eerste instantie het beste in staat te beoordelen welke maatregelen effectief zijn om de (bedrijfs-)schade tot een minimum te beperken. De kosten van de benodigde maatregelen moeten natuurlijk opwegen tegen de besparingen die hiermee bereikt worden. Als er kosten worden gemaakt voor de schadebeperking, dan kunt u deze als schade opvoeren. Bij brand- of waterschade is het belangrijk contact op te nemen met een salvagebedrijf.

Het is vanzelfsprekend dat de claim alleen succesvol is als er sprake is van een verhaalbare of op de polis gedekte schade. Belangrijk voor de vergoeding van bedrijfsschade is te weten dat deze vergoeding zich primair beperkt tot de bruto winst.