logo-combined

LiBerty Expertisebureau B.V.
Directeur eigenaar: de heer Ing. H.M.C.P. Broeders re.

Postadres:
LiBerty Expertisebureau B.V.
Postbus 270
4940 AG Raamsdonksveer

Belangrijke nummers:
Tel.  Fax. Kamer van Koophandel: 18076080
IBAN code: NL58 RABO 0115666273
BTW nummer: NL 8137.34.617.B.01

Email: broeders@libertyexperts.nl

Vooropname

Door werkzaamheden bij u in de buurt kunt u het risico lopen dat uw woning of (bedrijfs-)pand beschadigd raakt. Om achteraf vast te kunnen stellen of er schade is ontstaan door deze werkzaamheden, is het aan te bevelen de technische staat van uw pand vast te leggen. Dit moet gebeuren voor aanvang van de werkzaamheden.

Deze verslaglegging wordt een vooropname en ook wel een nulmeting genoemd. De vooropname wordt verzorgd door een bouwkundig expert. De expert legt nauwkeurig de bouwkundige staat en toestand van het pand vast. In een overzichtelijke rapportage worden zaken zoals bestaande schade, zettingen, scheurvormingen aan het in- en exterieur van het pand nauwkeurig geïnventariseerd en beschreven.

Door uitgebreide ervaring op het gebied van vooropnames heeft LiBerty een geheel eigen visie op het uitvoeren van deze nulmeting. Met de grondige aanpak van de LiBerty expert krijgt de klant de beschikking over een gedetailleerd rapport waarin de staat van het pand is beschreven. Door de vastlegging van deze feiten in het gedetailleerde  opnamerapport kan er, bij beoordeling van extra schade aan uw pand, geen discussie bestaan over de oorspronkelijke staat van uw pand.

De LiBerty expert geeft graag advies over maatregelen in het geval er in uw omgeving heiwerkzaamheden, ontgravingen plaatsvinden en/of grondwater onttrokken wordt (ook wel bronneren genoemd). Ook kan de expert de noodzaak voor het plaatsen van scheurmeters en/of peilbuizen op risicovolle plaatsen bekijken. Met deze meetinstrumenten zijn veranderingen direct zichtbaar. Het tijdig signaleren van veranderingen in en om het pand kan voor de belanghebbende cruciaal zijn.